Νέα υπηρεσία ελέγχου κατάστασης δικτύου

Ξεκίνησε η λειτουργία μιας νέας υπηρεσίας όπου φαίνονται κάποια γενικά στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου και την ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: https://status.uowm.gr