Ολοκλήρωση εργασιών αναβάθμισης του φοιτητολογίου

Οι εργασίες αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος του Φοιτητολογίου ολοκληρώθηκαν.

Οι ιστοσελίδες studentsweb και classweb είναι διαθέσιμες στις διευθύνσεις:

Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης.