Ενημέρωση client για υπηρεσία VPN

Το  πρόγραμμα client για windows της υπηρεσίας VPN αντικαταστάθηκε λόγω λήξης του προηγούμενου ψηφιακού πιστοποιητικού.

Η νέα έκδοση του client είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
http://noc.uowm.gr/vpn/openvpn64.exe

Οι χρήστες linux και Mac OS, μπορείτε να βρείτε το νέο πιστοποιητικό στη διεύθυνση
http://noc.uowm.gr/vpn/uowmvpn.crt