Αλλαγές στην Υπηρεσία Καταλόγου

Λόγω εργασιών αναβάθμισης της Υπηρεσίας Καταλόγου του Πανεπιστημίου, μέχρι να υπάρξει νέα ανακοίνωση, η φόρμα αναζήτησης θα είναι πλέον προσβάσιμη στη διεύθυνση https://oldds.uowm.gr