Τηλεφωνία

Η υπηρεσία τηλεφωνίας του Πανεπιστημίου στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στην τεχνολογία VoIP. Λειτουργούν δύο IP τηλεφωνικά κέντρα, ένα με λογισμικό ανοικτού κώδικα (Freeswitch) και ένα με λογισμικό ανοικτού κώδικα (Cisco Call Manager). Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά του συνόλου της υπηρεσίας η πλήρης υιοθέτηση ανοικτού λογισμικού και πρωτοκόλλων.

Σχετικές ιστοσελίδες