Τηλεφωνία

Η υπηρεσία τηλεφωνίας του Πανεπιστημίου στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στην τεχνολογία VoIP. Λειτουργούν δύο IP τηλεφωνικά κέντρα, ένα με εμπορικό λογισμικό και ένα με λογισμικό ανοικτού κώδικα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή μεταφορά του συνόλου της υπηρεσίας στο δεύτερο κέντρο και η πλήρης υιοθέτηση ανοικτού λογισμικού και πρωτοκόλλων.

Σχετικές ιστοσελίδες