Τηλεφωνική κλήση χωρίς χρέωση προς άλλα ΑΕΙ/ΤΕΙ

voipΑπό τις 18/06/2013 που ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου με το τηλεφωνικό δίκτυο του GUNET (Greek Universities Network), παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του ακαδημαϊκής κοινότητας να καλούν χωρίς χρέωση τα Ιδρύματα που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο Voice over IP του GUNET και συγκεκριμένα τα:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • ΕΑΙΤΥ
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΙΤΕ – ΕΙΧΗΜΥΘ
 • Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • ανεπιστήμιο Πειραιά
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • ΤΕΙ Αθήνας
 • ΤΕΙ Κρήτης
 • ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • ΤΕΙ Σερρών
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στη σχετική σελίδα του GUNET υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία καθώς και λίστα με όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα μαζί με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του κάθε ιδρύματος.

Η κλήση από τα εσωτερικά τηλέφωνα του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται ως εξής:

 • προς τα ιδρύματα που αναγράφονται με πράσινα γράμματα στην παραπάνω λίστα, έχει εφαρμοστεί αυτόματη δρομολόγηση των κλήσεων. Έτσι οι χρήστες όταν καλούν νούμερα στα ιδρύματα αυτά, αυτομάτως η κλήση γίνεται χωρίς χρέωση και μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό αναδρομολογείται μέσω του δικτύου του ΟΤΕ.
 • προς όλα τα ιδρύματα που συμμετέχουν στην υπηρεσία, η κλήση χωρίς χρέωση γίνεται με τη χρήση του ειδικού προθέματος 7 αντί για το 0 που χρησιμοποιείται για τις κλήσεις μέσω του δικτύου του ΟΤΕ, π.χ. οι χρήστες δηλαδή που επιθυμούν να καλέσουν χωρίς χρέωση το τηλέφωνο 2461056265 (που ανήκει σε κάποιο από τα συμμετέχοντα ιδρύματα), πρέπει να πληκτρολογήσουν τον αριθμό 72461056265.