Εργαλείο “Τηλεσυνεργασίες” – Πλατφόρμα BigBlueButton

Η πλατφόρμα ECLASS που χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο (https://eclass.uowm.gr, https://eclass.teiwm.gr, https://kastoria.teiwm.gr/edetclass/) για ασύγχρονη εκπαίδευση, σε συνδυασμό με το ανοικτό λογισμικό BIGBLUEBUTTON που είναι εγκατεστημένο σε υποδομές του Τμήματος Δικτύων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες σύγχρονης εκπαίδευσης.

Οι καθηγητές μπορούν, αφού πρώτα ενεργοποιήσουν το εργαλείο “Τηλεσυνεργασίες” στο ECLASS, να δημιουργήσουν τηλεσυνεργασίες, δηλαδή ζωντανά μαθήματα εξ αποστάσεως, για κάποιο μάθημά τους. Οι φοιτητές ενημερώνονται μέσα από το eclass για τη δημιουργία της τηλεσυνεργασίας και μπορούν να συνδεθούν, επίσης μέσα από το eclass, απλά πατώντας έναν σύνδεσμο.

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας BigBlueButton

Δείτε επίσης τα παρακάτω βίντεο για χρήση της πλατφόρμας BigBlueButton μέσω του eclass:

Τηλεσυνεργασίες ECLASS - Καθηγητές

Ενεργοποίηση εργαλείου τηλεσυνεργασίας σε ένα μάθημα στο ECLASS:

 

Δημιουργία μιας νέας τηλεσυνεργασίας στο ECLASS:

Είσοδος Καθηγητή σε τηλεσυνεργασία:

 

Τηλεσυνεργασίες ECLASS - Φοιτητές

Είσοδος εκπαιδευόμενου σε τηλεσυνεργασία: