Υπηρεσία αποστολής fax μέσω web

Η υπηρεσία τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 31/01/2021

Περισσότερες πληροφορίες

faxΗ υπηρεσία webfax είναι διαθέσιμη, προς το παρόν δοκιμαστικά, στα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του Πανεπιστημίου και επιτρέπει την αποστολή αρχείων pdf μεγέθους μέχρι 2 MB σε οποιοδήποτε τηλεφωνικό νούμερο fax εντός Ελλάδας με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Ιστοσελίδα υπηρεσίας: https://fax.uowm.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατάργηση υπηρεσίας τηλεμοιοτυπίας (FAX)