Προσωπικές ιστοσελίδες

Στο μόνιμο προσωπικό της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό κλπ.), παρέχεται χώρος για προσωπική ιστοσελίδα σε διακομιστή του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου.

Οι χρήστες που επιθυμούν να ανεβάσουν την ιστοσελίδα τους, πρέπει πρώτα να υποβάλλουν αίτηση προς το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση στην υπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη ενεργοποιημένο ιδρυματικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου.

Η πρόσβαση στον διακομιστή γίνεται μόνο μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου (ή μέσω VPN) με κάποιο πρόγραμμα που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο SFTP όπως το winscp ή ο filezilla. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με άλλα πρωτόκολλα π.χ. FTP. Το όνομα του διαμομιστή είναι users.uowm.gr ενώ το username είναι το ίδιο το email χωρίς την κατάληξη @uowm.gr, δηλαδή ο χρήστης με email user@uowm.gr θα συνδεθεί με το username user. Ο κωδικός πρόσβασης καθορίζεται στη διεύθυνση https://account.uowm.gr/homepage.php. Οι σελίδες του χρήστη πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στον φάκελο public_html.

Η διεύθυνση στην οποία θα είναι προσβάσιμη η ιστοσελίδα του χρήστη βασίζεται στη διεύθυνση email που έχει. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χρήση με email user@uowm.gr θα είναι http://users.uowm.gr/user.

Αν ο χρήστης επιθυμεί επίσης να χρησιμοποιήσει βάση δεδομένων θα πρέπει να το ζητήσει είτε στην αρχική αίτησή του ή στη συνέχεια.

Για τις ιστοσελίδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού PHP. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι η MySQL.

Το περιεχόμενο του υλικού που ανεβάζει ο χρήστης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος Μηχανοργάνωσης καθώς και τον Κανονισμό Χρήσης του ΕΔΕΤ.