Προσωπικές ιστοσελίδες

Γενικά

Στο μόνιμο προσωπικό της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό κλπ.), παρέχεται χώρος για προσωπική ιστοσελίδα σε διακομιστή του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου.

Ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται στη διεύθυνση https://users.uowm.gr/dashboard. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ενεργού ιδρυματικού λογαριασμό του Πανεπιστημίου.

Πρόσβαση στο χώρο φιλοξενίας

Η πρόσβαση στον διακομιστή γίνεται μόνο μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου (ή μέσω VPN) με κάποιο πρόγραμμα που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο SFTP όπως το winscp ή ο filezilla. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με άλλα πρωτόκολλα π.χ. FTP. Το όνομα του διαμομιστή είναι users.uowm.gr ενώ το username είναι το ίδιο το email χωρίς την κατάληξη @uowm.gr, δηλαδή ο χρήστης με email user@uowm.gr θα συνδεθεί με το username user. Ο κωδικός πρόσβασης καθορίζεται στη διεύθυνση https://account.uowm.gr/homepage.php. Οι σελίδες του χρήστη πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στον φάκελο public_html.

Διαχείριση

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την κατάσταση του χώρου του και να κάνει κάποιες ενέργειες διαχείρισης στη διεύθυνση https://users.uowm.gr/dashboard.

Περιορισμοί

  • Για δυναμικές ιστοσελίδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η γλώσσα προγραμματισμού PHP.
  • Ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει μέχρι μία Βάση Δεδομένων.
  • Το μέγιστο συνολικό μέγεθος των αρχείων του κάθε χρήστη είναι 50 Megabyte.

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο του υλικού που ανεβάζει ο χρήστης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος Μηχανοργάνωσης καθώς και τον Κανονισμό Χρήσης του ΕΔΕΤ.