Στατιστικά δικτύου

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε γραφήματα με την κίνηση μεταξύ των δρομολογητών που βρίσκονται στα 5 κτίρια του Πανεπιστημίου.

Η ονοματολογία των κτιρίων παρουσιάζεται παρακάτω:

  1. Κτίριο Κ1 – Εργαστήρια Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αργυροκάστρου 13, Κοζάνη.
  2. Κτίριο Κ2 – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Βιβλιοθήκη – Κωνσταντίνου Καραμανλή 55, Κοζάνη.
  3. Κτίριο Κ3 – Διοικούσα Επιτροπή, Διοικητικές Υπηρεσίες – Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη.
  4. Κτίριο Κ4 – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Μπακόλα και Σιαλβέρα Γωνία, Κοζάνη.
  5. Κτίριο Κ5 – Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινα και Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών – 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα.
  6. ΕΔΕΤ – Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Στα γραφήματα παρουσιάζεται η εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση με τα αντίστοιχα χρώματα. Τα γραφήματα είναι ημερήσια και ανανεώνονται κάθε 15 λεπτά.

Κ3 – ΕΔΕΤ

Κ5 – ΕΔΕΤ

Κ3 – K1

Κ3 – K2

Κ3 – K4

Κ3 – K5