Οδηγίες σύνδεσης στο eduroam – Windows 7

Με χρήση του cat.eduroam.org

Προτείνεται η χρήση του εργαλείου cat.eduroam.org σύμφωνα με το παρακάτω βίντεο:

Χωρίς χρήση του cat.eduroam.org

Σε περίπτωση μόνο που δεν είναι δυνατή η χρήση του cat.eduroam.org, είναι δυνατή η σύνδεση και χωρίς αυτό.

Απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος SecureW2.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις είναι παρόμοιες με αυτές για τα Windows XP