Οδηγίες σύνδεσης στο eduroam – Mac OS X

Ενεργοποιήστε το AirPort. Ανοίξτε το “Network Preferences” και επιλέξτε το “Advanced…”.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, επιλέξτε την καρτέλα “802.1X”. Επιλέξτε το προφίλ “eduroam” από τη λίστα στα αριστερά. Στο δεξί μέρος εισάγετε το πανεπιστημιακό σας email και τον κωδικό. Στη λίστα Authentication τσεκάρετε μόνο το “TTLS”. Επιλέξτε το “TTLS” και πατήστε το “Configure…”.

Στο πεδίο “TTLS Inner Authentication” επιλέξτε “PAP”.