Διανομή του πακέτου SPSS

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει άδειες χρήσης του λογισμικού SPSS στα μέλη του.

Για να λάβετε κλειδί ενεργοποίησης του SPSS, πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στην πλατφόρμα  https://apps.noc.uowm.gr/form/spss (απαιτείται σύνδεση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό)