Οδηγίες παραλαβής αποδεικτικού Εγγραφής – Δήλωσης φοιτητών

1. Μπαίνουμε στην κεντρική σελίδα των φοιτητών https://students.uowm.gr χρησιμοποιώντας τα ακαδημαϊκά μας στοιχεία

2. Επιλέγουμε στα αριστερά αιτήσεις

3. Στην συνέχεια Νέα αίτηση

4. Διαλέγουμε Αποδεικτικό εγγραφής – Δήλωσης,

5. Πατάμε αποστολή

6. Στις ολοκληρωμένες αιτήσεις πατάμε στο Αποδεικτικό που θέλουμε και κατεβάζουμε το pdf.