Οδηγίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Τρόποι πρόσβασης στην ηλεκτρονική αλληλογραφία

Μέσω Webmail

Μπορείτε από οποιονδήποτε υπολογιστή που έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο να λάβετε και να αποστείλετε email μέσω της υπηρεσίας webmail στη διεύθυνση https://webmail.uowm.gr

Στο πεδίο κάτω από τον κωδικό πρόσβασης, το προσωπικό του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό) καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, πρέπει να επιλέξετε “Προσωπικό” ενώ οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιλέξετε “Φοιτητές” ή να χρησιμοποιήσετε τον άμεσο σύνδεσμο
https://webmail.uowm.gr/students

Μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Οι βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλγογραφία μέσω από εφαρμογές όπως το Thunderbird, το Outlook κλπ. είναι:

Προσωπικό Πανεπιστημίου με διευθύνσεις της μορφής user@uowm.gr:

 • Διακομιστής εισερχόμενης ηλ. αλληλογραφίας: mail.uowm.gr
  • Πρωτόκολλο: POP ή IMAP
   • Αν επιλέξετε πρωτόκολλο POP: port 110 χωρίς ασφάλεια ή port 995 με ασφάλεια SSL/TLS
   • Αν επιλέξετε πρωτόκολλο IMAP: port 143 χωρίς ασφάλεια ή port 993 με ασφάλεια SSL/TLS
 • Διακομιστής εξερχόμενης ηλ. αλληλογραφίας: smtp.uowm.gr
  • Θύρα εξερχόμενης ηλ. αλληλογραφίας: 587
  • Ασφάλεια εξερχόμενης ηλ. αλληλογραφίας: STARTLS

Προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και εξωτερικοί συνεργάτες με διευθύνσεις της μορφής code01234@uowm.gr:

Διακομιστής εισερχόμενης ηλ. αλληλογραφίας: mail2.uowm.gr
Πρωτόκολλο: POP
Ασφάλεια: SSL/TLS
Θύρα εισερχόμενης ηλ. αλληγραφίας: 995
Διακομιστής εξερχόμενης ηλ. αλληλογραφίας: smtp.uowm.gr
Θύρα εξερχόμενης ηλ. αλληλογραφίας: 587
Ασφάλεια εξερχόμενης ηλ. αλληλογραφίας: STARTLS