Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

Στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/newstudents, οι πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.