Περιγραφή δικτύου

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, εξυπηρετεί τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των 7 κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα κτίρια αυτά βρίσκονται στις πόλεις της Κοζάνης και Φλώρινας και είναι:

 1. Κτίριο Κ1 – Εργαστήρια Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων – Αργυροκάστρου 13, Κοζάνη.
 2. Κτίριο Κ2 – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Βιβλιοθήκη – Κωνσταντίνου Καραμανλή 55, Κοζάνη.
 3. Κτίριο Κ3 – Διοικούσα Επιτροπή, Διοικητικές Υπηρεσίες – Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη.
 4. Κτίριο Κ4 – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Μπακόλα και Σιαλβέρα Γωνία, Κοζάνη.
 5. Κτίριο Κ5 – Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινα και Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών – 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα.
 6. Κτίριο Κ6 – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών – 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα.
 7. Κτίριο Κ7 – Εργαστήρια Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Κ. Καραμανλή 11, Κοζάνη.

Ο βασικός ενεργός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σήμερα στα 7 κτίρια του Πανεπιστημίου και αποτελείται από:

 • Δεκαέξι (16) Μεταγωγείς CISCO (4 x C4507R, 8 x C2950, 3 x C2960, 1 x C3560)
 • Έξι (6) Δρομολογητές CISCO (C7206VXR, C3825, 3 x C3845, C2811)
 • Ένα (1) Τηλεφωνικό Κέντρο CISCO MCS-7825H-30-IPC1
 • Είκοσι οχτώ (28) CISCO ATA 188 2 Port Adaptor και πενήντα έξι (56) Spare Call Manager CISCO SW-CCM-UL-ANA
 • Έξι (6) Aironet 1310 Outdoor CISCO AIR-BR1310G-EPK9

Για την κάλυψη των αναγκών των επτά κτιρίων, στις δύο πόλεις, χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες, μισθωμένα κυκλώματα και ασύρματες ζεύξεις. Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι παρακάτω συνδέσεις:

 1. Κτίρια Κ3 – K1 Σύνδεση με οπτική ίνα.
 2. Κτίριο Κ3 – K2: Σύνδεση με οπτική ίνα + Τετρασύρματη Μ1020 4,6 Mbps.
 3. Κτίρια Κ3 – Κ4: Σύνδεση με οπτική ίνα + Ασύρματη Ζεύξη.
 4. Κτίριο Κ3 – Κ5: Σύνδεση με οπτική ίνα (μέσω Θεσσαλονίκης) + Μισθωμένο κύκλωμα 2 Mbps.
 5. Κτίρια Κ3 – K7: Ασύρματη Ζεύξη.
 6. Κτίρια Κ5 – K6: Ασύρματη Ζεύξη.
 7. Κτίριο Κ3 – Κόμβος ΕΔΕΤ: Σύνδεση με οπτική ίνα
 8. Κτίριο Κ5 – Κόμβος ΕΔΕΤ: Σύνδεση με οπτική ίνα