Κανονισμός Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Κανονισμό Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Ζ2/ΠΣ65/09-02-2022 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος: