Παροχή στοιχείων τίτλων σπουδών

Προς το παρόν, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), παρέχονται στοιχεία για τους τίτλους σπουδών μόνο για τα παρακάτω τμήματα, με τους περιορισμούς που αναφέρονται :
– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [334]
– ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [9996]
– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ [341]
– ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [1564]
– ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [210]
– ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [1563]
Περιορισμοί :
* Μόνο οι τίτλοι σπουδών από 01/01/2019

* Μόνο για Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
* Μόνο για Προγράμματα Σπουδών ΠΕ (δεν περιλαμβάνονται Προγράμματα Σπουδών ΤΕ)

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε τα στοιχεία σας, ενώ ανήκετε στις παραπάνω κατηγορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στην Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος  : https://www.uowm.gr/academics/scholes-kai-tmimata/

Για τεχνικά θέματα (και μόνον) παρακαλώ να απευθύνεστε στο : support@uowm.gr (αναφέροντας στο θέμα το κείμενο”Τίτλοι Σπουδών”)