Ενημερωτικό δελτίο HEAL-Link – Μάρτιος 2018

Δημοσιεύθηκε το 2ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του HEAL-Link.

Τα περιεχόμενα του δελτίου:

  • Ενιαία Μηχανή Αναζήτησης Ηλεκτρονικών Πηγών HEAL-Link
  • Πρόσφατες ενημερώσεις στο portal ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link
  • Συνεργασία ΣΕΑΒ και Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» για το έργο «OpenAIRE-Advance»
  • Δημιουργία Καταθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας
  • Διεθνής Πρωτοβουλία OA2020 του Ινστιτούτου Max Planck για την Ανοιχτή Πρόσβαση
  • 18th Southern European Libraries Link (SELL) Meeting
  • Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link (NILDE)
  • ΔΙΑΔΟΣΙΣ – Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων
  • Electronic Resources Management System (ERMS)
  • Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ)