Οδηγίες για τηλεφωνικές συσκευές

Όλοι οι τύποι συσκευών

Κλήση αριθμού
 • Για κλήσεις προς αριθμούς εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιείτε τον 4ψήφιο αριθμό, π.χ. “6260”.
 • Για κλήσεις προς σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας, πατάτε πρώτα το 0 και στη συνέχεια το 10ψήφιο νούμερο, π.χ. “02610437012”.
 • Για κλήσεις προς το εξωτερικό, πατάτε πρώτα 000 και στη συνέχεια τον κωδικό χώρας και τον αριθμό, π.χ. “000 35 9876543”
Χρήσιμες λειτουργίες για κάθε τύπο συσκευής
 • 9000 : Έλεγχος ήχου (αναπαραγωγή μουσικής)
 • 9002 : Έλεγχος ήχου (echo)
 • 9005 : Αναπαραγωγή μουσικής (tone stream)
 • 9007 : Αναπαραγωγή μουσικής Music on Hold
 • 9010 : Αναζήτηση αριθμού
 • 9011 : Αναζήτηση αριθμού
 • 9012 : Υπόλοιπο χρόνου ομιλίας
 • 9013 : Spell account code
 • 9020 : Προώθηση κλήσεων
 • 9021 : Ακύρωση προώθηση κλήσεων
 • 9022 : Έλεγχος προώθησης κλήσεων
 • 9030 : Call pickup (εντός group)
 • 9040 : Call return
 • 9050 : Κλείδωμα συσκευής με κωδικό πρόσβασης
 • 9051 : Ξεκλείδωμα συσκευής
 • 9060 : Λειτουργία “Μην ενοχλείτε” (Do Not Disturb)
 • 9061 : Ακύρωση λειτουργίας “Μην ενοχλείτε”
Μεταφορά κλήσης (transfer)

Συσκευή Cisco 7912G

Η μεταφορά μιας ενεργής κλήσης (transfer) σε άλλο εσωτερικό νούμερο του δικτύου γίνεται ως εξής:

 • Επιλέγουμε “more” στη συσκευή
 • Επιλέγουμε “Trnsfer
 • Εισάγουμε το νούμερο και περιμένουμε να απαντήσει
 • Επιλέγουμε “more
 • Επιλέγουμε “Trnsfer” και η κλήση πλέον μεταφέρθηκε
Αναζήτηση αριθμού

Για να βρούμε σε ποιον χρήση αντιστοιχεί ένα νούμερο, καλούμε το 9010 ή το 9011 και στη συνέχεια εισάγουμε τον 4ψήφιο αριθμό.

Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε κάποιο νούμερο στη σελίδα αναζήτησης της Υπηρεσίας Καταλόγου του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση https://ds.uowm.gr.

Συνομιλία με 2 γραμμές

Όταν βρισκόμαστε στη μέση μιας τηλεφωνικής συνομιλιας και βλέπουμε ότι μας καλεί κάποιο άλλο νούμερο, έχουμε τις εξής επιλογές:

Α. Τερματίζουμε την πρώτη κλήση, πατώντας το κουμπί “End” και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί “Answer” για να απαντήσουμε στη δεύτερη κλήση.

Β. Κλείνουμε το ακουστικό τερματίζοντας έτσι την πρώτη κλήση και στη συνέχεια το σηκώνουμε για να απαντήσουμε στη δεύτερη κλήση.

Γ. Πατάμε το κουμπί “Answer” απαντώντας έτσι στη δεύτερη κλήση. Η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή και μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτή αφού τερματίσουμε την ενεργή κλήση.

Προώθηση κλήσης (call forward)

Ρύθμιση προώθησης κλήσης:

 • Καλούμε το 9020
 • Εισάγουμε το νούμερο στο οποίο θέλουμε να προωθείτε το νούμερό μας. Προσοχή: αν το νούμερο στο οποίο θέλουμε να κάνουμε προώθηση είναι εξωτερικό, πρέπει να βάλουμε και το “0” στην αρχή, π.χ. “02610437012”.
 • Τερματίζουμε την κλήση

Έλεγχος προώθησης κλήσης:

 • Καλούμε το 9022

Ακύρωση προώθησης κλήσης:

 • Καλούμε το 9021
Έλεγχος διαθέσιμου χρόνου ομιλίας
Η κάθε συσκευή έχει διαθέσιμο χρόνο ομιλίας 200 λεπτά κάθε μήνα για εξερχόμενες κλήσεις.

Μπορείτε να ελέγξετε το υπόλοιπο για μία συσκευή, καλώντας το νούμερο 9012.

Λειτουργία Do Not Disturb (DND)

Με τη λειτουργία “Μην ενοχλείτε” (Do Not Disturb) μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα το οποίο θα ακούει όποιος σας καλεί ενώ η κλήση δεν θα φτάνει ως τη συσκευή σας.

Για να την ενεργοποιήσετε:

 • Καλείτε το 9060
 • Ακολουθείτε τις οδηγίες, ηχογραφείτε το μήνυμα που θέλετε να ακούν όσοι σας καλούν και πατάτε τη δίεση “#
 • Η λειτουργία ενεργοποιήθηκε

Για να την απενεργοποιήσετε:

 • Καλείτε το 9061
Λειτουργία pickup

Για να απαντήσετε σε μία κλήση που δεν έχει ακόμα απαντηθεί, προς άλλο νούμερο στην ίδια ομάδα που ανήκετε, καλείτε το 9030.

Κλείδωμα συσκευής

Για να κλειδώσετε τη συσκευή σας ώστε να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων, καλείτε το 9050 και ακολουθείτε τις οδηγίες για να ορίσετε έναν κωδικό κλειδώματος.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, καλείτε το 9051 και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Λειτουργία συνδιάσκεψης (Conference)

Ενώ βρίσκεστε εν μέσω μιας συνομιλίας, μπορείτε να συμπεριλάβετε και τρίτο συνομιλητή στην ίδια κλήση ως εξής:

 • Πατάτε το πλήκτρο “Confrn
 • Καλείτε τον τρίτο συνομιλήτή και περιμένετε να απαντήσει
 • Αν δεν απαντήσει πατάτε το πλήκτρο “Endcall“, στη συνέχεια το κόκκινο πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική κλήση
 • Αν ο τρίτος συνομιλητής απαντήσει, πατάτε πάλι το πλήκτρο “Confrn

Συσκευές GrandStream GXP2135/GXP2170

Προώθηση γραμμής σε άλλο αριθμό (forward)

1. Πατήστε το πλήκτρο ForwardAll.

2. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθούνται όλες οι κλήσεις και πατήστε “Ok”.

Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό ακριβώς όπως θα τον σχηματίζατε εάν τον καλούσατε.

3. Για να ακυρώσετε την προώθηση κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο CancelFwd.

Μεταφορά κλήσης (transfer)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσεις, πατήστε το κουμπί “Transfer“.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της γραμμής στην οποία θέλετε να μεταφέρετε την κλήση και πατήστε το κουμπί “BlindTrnf“.

Σχετικά αρχεία: Quick user guide για συσκευές Grandstream GXP2135/GXP2170