Μετατροπή email σε username

Οι χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες VPN και Eduroam, όταν τους ζητηθεί το όνομα χρήστη πρέπει να χρησιμοποιήσουν, αντί του email τους, το username όπως θα το εμφανίσει η παρακάτω φόρμα. Ο κωδικός πρόσβασης είναι πάντα ο ίδιος, δηλαδή αυτός που χρησιμοποιούν και για το email.


Email:


Username:


Για την υπηρεσία VPN χρησιμοποιείστε το username όπως φαίνεται στο παραπάνω πεδίο. Για την υπηρεσία eduroam προσθέστε στο username και την κατάληξη “@uowm.gr”