Λογαριασμός Εσωτερικού Δικτύου [ΛΕΔ]

A- Τι είναι ?
Είναι λογαριασμός (UserName/Password) ο οποίος σας δίνει την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε πόρους (δικτυακοί φάκελοι αρχείων, εκτυπωτές) του δικτύου του ιδρύματος και σε ορισμένες εφαρμογές. Δεν αντικαθιστά τον Ιδρυματικό Λογαριασμό (ΙΛ) , που εξακολουθεί και ισχύει.

Αναγκαία προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος ΛΕΔ είναι να έχει ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό (ΙΛ) του.
Το username του ΛΕΔ είναι ίδιο με το username του ΙΛ.
Το password του ΛΕΔ δεν σχετίζεται με το password του ΙΛ. Μπορεί να είναι το ίδιο (αν ο χρήστης καταχωρήσει το ίδιο password και στους δύο λογαριασμού) ή όχι.
Για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο ΛΕΔ και οι περισσότεροι έχουν λάβει το αρχικό password με email που στάλθηκε στις 27/10/2021. Όσοι δεν έχουν λάβει το email,  θα πρέπει να χρησιμοποιούν το password που χρησιμοποιούν για την είσοδο στα windows.

Για παράδειγμα το username του ΙΛ κάποιου είναι <vnikolaou> (και το ιδρυματικό email <vnikolaou@uowm.gr>), τότε το username του ΛΕΔ θα είναι επίσης<vnikolaou>.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά για την πρόσβαση από ΗΥ που δεν ανήκουν στον τομέα (domain), χρειάζεται να πληκτρολογηθεί το username στην μορφή <ADMIN\vnikolaou> ή <vnikolaou@admin.uowm.gr>.

B- Που χρησιμοποιείται ?

 • Για είσοδο στους ατομικούς Η/Υ – Windows (για όσους έχει ενεργοποιηθεί).
 • Για την πρόσβαση σε κοινόχρηστους φακέλους (πχ του τμήματος).
 • Για πρόσβαση σε κοινόχρηστους εκτυπωτές.
 • Για πρόσβαση στο σύστημα Αδειών Προσωπικού και σε εφαρμογές που θα ενεργοποιηθούν στο μέλλον (πχ. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων κλπ).

C- Ποιους χρήστες αφορά

Αφορά το σύνολο του μόνιμου προσωπικού του ιδρύματος.
Επίσης αφορά έκτακτους συνεργάτες που απασχολούνται σε διοικητικά τμήματα.

D- Πως τον αποκτώ?

 1. Πρώτο στάδιο για την απόκτηση του ΛΕΔ είναι να ενεργοποιήσει ο χρήστης τον Ιδρυματικό Λογαριασμό (ΙΛ) του. Δείτε επιπλέον οδηγίες εδώ.
 2. Οι έκτακτοι συνεργάτες μπορούν να ζητήσουν ενεργοποίηση του ΛΕΔ στέλνοντας email στο mailto:it-ad@uowm.gr από το ιδρυματικό email τους.
 3. Αν θέλουν, επιπλέον, να ενταχθούν σε κάποια ομάδα (τμήμα), τότε θα πρέπει το email να προέρχεται από τον προϊστάμενο του τμήματος, ο οποίος με τον τρόπο αυτό εξουσιοδοτεί τον νέο χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στους κοινόχρηστους πόρους του τμήματος του.

E- Πως μπορώ να αλλάξω το password του ΛΕΔ?

 1. Εφόσον ο ΗΥ του χρήστη έχει συνδεθεί στον τομέα (domain), τότε μπορεί να κάνει login στα Windows με τον ΛΕΔ και στη συνέχεια πατώντας CTRL+ALT+DEL να επιλέξει αλλαγή Password.
 2. Εναλλακτικά μπορείτε να μεταβείτε στην σελίδα  https://myaccount.microsoft.com/ και αφού κάνετε login με username USERNAME@admin.uowm.gr και το ισχύον password, να επιλέξετε “ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ”. Βεβαιωθείτε ότι το password έχει την κατάλληλη πολυπλοκότητα (τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, κεφαλαία, μικρά, αριθμοί, ειδικοί χαρακτηρες).

F- Σημεία Προσοχής

 1. Δεν πρέπει να γνωστοποιείτε το password του ΛΕΔ σας σε άλλους. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πιθανόν εμπιστευτικά αρχεία τόσο προσωπικά σας όσο και των ομάδων που ανήκετε.
 2. Σε περίπτωση που o ΗΥ σας έχει καταχωρηθεί στον τομέα (domain) αλλά θέλετε να εισέλθετε στα Windows ως τοπικός χρήστης, τότε το όνομα χρήστη σας (πχ. user1) θα πρέπει να πληκτρολογείται ως <.\user1> (τελεία και σύμβολο \ πριν το όνομα χρήστη) και όχι <user1> ή <ADMIN\user1>.