Οδηγίες για Νέους Φοιτητές

Δικαίωμα απόκτησης Ιδρυματικού Λογαριασμού έχουν οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες μετά την εγγραφή στο Τμήμα τους και την καταχώρηση των στοιχείων τους στο σύστημα φοιτητολογίου. Βήμα 1. Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη Γραμματεία του Τμήματός … Continue reading Οδηγίες για Νέους Φοιτητές