Αναβάθμιση Ιδρυματικού Καταθετηρίου (ΙΚΕΕ)

Η αναβάθμιση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου (ΙΚΕΕ) ολοκληρώθηκε.

Η πλατφόρμα βρίσκεται και πάλι σε κανονική λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dspace.uowm.gr