Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παροχή Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Το ΚΛΔΔ παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διευθύνσεις της μορφής: username@uowm.gr
όπου “username” με το εκάστοτε όνομα χρήστη. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στον mail.uowm.gr χρησιμοποιώντας το username και password που του έχουν αποδοθεί. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει και μέσω Web στη διεύθυνση http://webmail.uowm.gr

Σχετικές σελίδες: Οδηγίες για ρύθμιση προγραμμάτων ηλεκ. αλληλογραφίας.

Παροχή Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Φοιτητών

Το ΚΛΔΔ παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους με διευθύνσεις της μορφής: username@τμήμα.uowm.gr όπου “username” με το εκάστοτε αριθμό μητρώου χρήστη. Για την χρήση του E-mail θα πρέπει ο φοιτητής να ζητήσει από την Γραμματεία του τμήματός του το δελτίο Ενεργοποίησης και να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες http://noc.uowm.gr/StudentsWEB_uowm.pdf.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΏΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ MAIL ΚΑΙ ΣΤΟ ECLASS.

Σχετικές σελίδες: Οδηγίες για ρύθμιση προγραμμάτων ηλεκ. αλληλογραφίας