Υπηρεσίες

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου παρέχει ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Α. Φοιτητές

B. Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό

Γ. Πολίτες

Επίσης, μέσω διασυνδέσεων των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες και το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό μας, έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν το ΕΔΕΤ, η GUNET και το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: