Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΔΕΤ/GUNET

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNET) και το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET) προσφέρουν στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ΕΔΕΤ:

Υπηρεσίες GUNET: