::

Οδηγίες χρήσης Student Web και Infokiosk

Για την έναρξη της εφαρμογής, θα πρέπει να δώσετε στη Γραμμή διεύθυνσης ενός browser:

για φοιτητές Κοζάνης http://students.koz.uowm.gr/

για φοιτητές Φλώρινας http://students.flo.uowm.gr/

Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να μην εμφανίζεται σωστά η σελίδα με όλους τους web browsers.

Σ' αυτήν την οθόνη μπορείτε να περιηγηθείτε χωρίς να χρειαστεί να εισάγετε όνομα και κωδικό, απλώς χρησιμοποιώντας τις επιλογές/συνδέσμους που προσφέρονται αριστερά.

Αναλυτικά οι σύνδεσμοι που προσφέρονται

Πρ. Σπουδών

Εμφάνιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για τα οποία είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή. Εμφανίζονται χρήσιμα στοιχεία ανά πρόγραμμα σπουδών, όπως:

Το Επίπεδο σπουδών, ο τίτλος πτυχίου/διπλώματος, τα εξάμηνα, ο κανονισμός του Προγράμματος Σπουδών και οι Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου. Μαθήματα που ανήκουν στο Πρόγραμμα Σπουδών, ομαδοποιημένα ανά εξάμηνο.

Τμήματα

Εμφανίζονται σε λίστα όλα τα Τμήματα για τα οποία είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή. Ο χρήστης, επιλέγοντας κάποιο Τμήμα, έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: Στις Υποτροφίες που ισχύουν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Στο Προσωπικό του συγκεκριμένου Τμήματος.Επιλέγοντας ένα Τμήμα από την προσφερόμενη λίστα, εμφανίζονται τα μαθήματα που προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο. Για κάθε μάθημα μπορούμε να δούμε Λεπτομέρειες για την περιγραφή του, Πληροφορίες, Ανακοινώσεις, Δημοσιεύσεις (εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί) και Αποτελέσματα βαθμολογίας του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Μαθήματα

Επιλέγοντας ένα μάθημα ενός Προγράμματος Σπουδών εμφανίζεται η καρτέλα του μαθήματος με τις πληροφορίες που το αφορούν.

Ανακοινώσεις

Εδώ εμφανίζονται οι τρέχουσες (όχι όσες έχουν λήξει) ανακοινώσεις του Ιδρύματος γενικά και των Τμημάτων

Υποτροφίες

Εμφανίζονται πληροφορίες για τις υποτροφίες στα διάφορα τμήματα

Προεγραφή

Δεν χρησιμοποιείται και γι' αυτό είναι και απενεργοποιημένο.

Για να μπορέσει ο φοιτητής να κάνει χρήση όλων των λειτουργιών της εφαρμογής θα πρέπει να κάνει εισαγωγή στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του πρόσβασης.

Σημείωση: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για την εισαγωγή τους στον mail server. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει λογαριασμό e-mail, θα πρέπει να απευθυνθεί στην γραμματεία του τμήματός του, για την έκδοση username και password καθώς και κωδικού ενεργοποίησης.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Επιλέγουμε το Link Ενεργοποίηση λογαριασμού.

Διαλέγουμε το τμήμα μας, πληκτρολογούμε το Αριθμό μητρώου μας και το κωδικό ενεργοποίησης που έχουμε πάρει από την γραμματεία του τμήματός μας.

Πατώντας Επόμενο εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Ελέγχουμε αν τα στοιχεία Τμήμα Αριθμός Μητρώου και κωδικός ενεργοποίησης είναι σωστά και πατάμε το κουμπί Ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού ολοκληρώθηκε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

Σε περίπτωση που εμφανιστεί το παράθυρο αυτόματης καταχώρησης, απαντήστε Όχι ειδικά αν χρησιμοποιείτε δημόσιο Η/Υ, π.χ. σε κάποιο εργαστήριο, internet cafe, γιατί αλλιώς μπορεί ο επόμενος χρήστης να χρησιμοποιήσει τον δικό σας κωδικό και να δει πληροφορίες που αφορούν εσάς.

Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων, θα λάβετε μήνυμα: Λάθος κωδικός πρόσβασης ή Λάθος όνομα χρήστη.

Σημειώνεται ότι, η αλλαγή κωδικού δεν είναι δυνατή από την εφαρμογή αυτή. Ο κωδικός σας αλλάζει μόνο όταν τον αλλάξετε για το e-mail σας από την παρακάτω διεύθυνση https://ds.uowm.gr/edit-login.php

Αν η επαλήθευση των στοιχείων σας ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί η οθόνη με τα προσωπικά σας στοιχεία Μετά την εισαγωγή σας στο σύστημα παρατηρήστε ότι, το μενού επιλογών αριστερά έχει τώρα αλλάξει. Από τις διάφορες επιλογές που δίνονται, μπορούν να εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά τον φοιτητή που εισήλθε στο σύστημα, όπως τα ατομικά του στοιχεία, το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθεί, προγράμματα διδασκαλίας και εξετάσεων που αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματός του, τις δηλώσεις και βαθμούς των μαθημάτων του και τέλος, υποτροφίες ή βραβεία που τυχόν έχει λάβει. Επιπλέον, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αιτείται την έκδοση Πιστοποιητικών και να παρακολουθεί την πορεία διεκπεραίωσης του αιτήματός του.

Αναλυτικά:

Στοιχεία Φοιτητή

Εδώ εμφανίζονται ορισμένα στοιχεία του φοιτητή, όπως στοιχεία της ταυτότητάς του, το Τμήμα του, το εξάμηνο σπουδών του και το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθεί. Επιπλέον, φαίνονται ορισμένα στοιχεία της εγγραφής του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής email στη Γραμματεία του Τμήματος, από το link «Αποστολή μηνύματος».

Βαθμολογίες

Εμφάνιση, κατά εξάμηνο, των μαθημάτων του φοιτητή (κωδικός και τίτλος μαθήματος, ο τύπος, οι διδακτικές μονάδες και ο βαθμός της τελευταίας εξεταστικής περιόδου). Εναλλακτικά μπορούμε να έχουμε διαφορετικό τρόπο εμφάνισης βαθμολογίας επιλέγοντας «Ταξινόμηση» κατά τίτλο, κατά κωδικό μαθήματος, ανά τύπο μαθήματος ή κατά ακαδημαϊκό έτος, όπου μπορούμε να δούμε πρόσθετες πληροφορίες για κάθε μάθημα, έχοντας ενεργοποιημένη την επιλογή «Εμφάνιση όλων».

Δηλώσεις

Σημείωση: Όταν είναι περίοδος δηλώσεων, στην αρχική οθόνη εισόδου του φοιτητή εμφανίζεται το μήνυμα: «Είναι περίοδος δηλώσεων και μπορείτε να συμπληρώσετε τη δήλωσή των μαθημάτων για την τρέχουσα περίοδο».

Σ' αυτή την οθόνη ο φοιτητής βλέπει τις «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης» και ακολουθώντας τις προσεκτικά μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία, επιλέγοντας «Αποστολή», οπότε ενημερώνεται το σύστημα της Γραμματείας. Αν η Γραμματεία δεν επιτρέπει την εκ των υστέρων διόρθωση, στην περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να τροποποιήσει τη δήλωσή του, θα πρέπει να προσέλθει στη Γραμματεία του Τμήματός του κατά την περίοδο των δηλώσεων.

Πρόγραμμα

Από αυτό το σημείο ο φοιτητής μπορεί να δει όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθεί, καθώς και τις Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου. Για κάθε μάθημα εμφανίζεται πρόσθετη πληροφορία.

Σημείωση: Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας και Εξετάσεων, προς το παρόν, μπορεί να φαίνεται από την Αρχική Σελίδα, στο link «Ανακοινώσεις», εφόσον η Γραμματεία τα καταχωρεί.

Φοιτητική Μέριμνα

Εδώ εμφανίζονται Υποτροφίες ή Βραβεία που τυχόν έχει λάβει ο φοιτητής.

Πιστοποιητικό

Αποσύνδεση: Γίνετε αποσύνδεση από το σύστημα Student.

Infokiosk

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει δύο μηχανήματα Infokiosk (ένα στην Κοζάνη-Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και ένα στην Φλώρινα-Κυλικείο) για την διευκόλυνση των φοιτητών. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με ένα προσωπικό αριθμό λογαριασμού και με ένα προσωπικό αριθμό πρόσβασης. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται αυτόματα στην διεύθυνση mail που διατηρείτε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατά την εγγραφή σας. Τα Infokiosk μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως ακριβώς και το σύστημα Student μέσο Web.

Σημείωση: Η σύνδεσή σας με το σύστημα διακόπτεται για λόγους ασφαλείας, αν το παράθυρο της εφαρμογής μείνει ανενεργό για κάποιο χρονικό διάστημα. Τότε εμφανίζεται το μήνυμα: «Αποσυνδεθήκατε αυτόματα για λόγους ασφαλείας από το σύστημα. Αυτό συμβαίνει όταν περάσει κάποιος χρόνος χωρίς να επικοινωνήσετε με το σύστημα».

Παρακαλούμε, για θέματα που αφορούν στη φοιτητική σας ιδιότητα, να απευθύνεστε στη γραμματείας σας. Για τεχνική βοήθεια και παρατηρήσεις αποστέλλετε email στο student-web@uowm.gr.